Oferta formativa

InicioOferta formativa

DatasAnoEntidadeActividades de formaciónHorasModalidade
22 ao 23 de outubro2021Xornadas do Ensino. A aula dixital para a educación do futuro8En liña
11 ao 12 de febreiro2022O universo maker como recurso e elemento dinamizador do centro
10Presencial