Preinscripción

APPs Interactivas na aula dixital

Duración 30 horas
Afiliados/as

20€ (prioridade sobre os non afiliados/as)

NON afiliados/as

40€

Datas

13 de maio ao 7 de xuño de 2024

Temporalización

Actividade de formación a distancia

Modalidade

Actividade en liña realizada na Plataforma de Formación de ANPE Galicia (https://cursosanpegalicia.es/cursos/)

Turnos

13 de maio ao 7 de xuño – 40€ ou 20€

Prezo: 40,00

Limpiar

Resumen

MATRÍCULA PECHADA – PRAZAS ESGOTADAS

Actividade de formación a distancia para coñecer, integrar e implementar un conxunto de aplicacións que servirán para acadar unha utilidade práctica e efectiva no desenvolvemento do noso traballo como docentes, así como no fomento da participación activa do alumnado.

Descripción

A aula dixital é xa unha realidade. O uso de aplicacións interactivas foma parte activa no desenvolvemento das actividades que se levan a cabo nas aulas en todas as etapas do ensino. A dixitalización educativa xa está presente nas programacións didácticas, polo que se fai necesario o coñecemento e a adquisicón de contidos, metodoloxías, materiais e técnicas específicas para abordar esta evolución dunha forma máis efectiva. Nesta actividade de formación en rede, todos/as os/as asistentes terán a oportunidade de coñecer, integrar e implementar un grupo de aplicacións que servirán para conseguir unha utilidade práctica e efectiva no desenvolvemento do noso traballo como docentes, así como no fomento da participación activa do alumnado.

 

Competencia Dixital Docente

Esta actividade é válida para acreditar o nivel B1 nas seguintes áreas:

 • Avaliación e retroalimentación (área 4).
 • Empoderamento do alumnado (área 5).

Según o ACORDO asinado entre a Consellería de Educación e a nosa organización sindical o 11 de otubro de 2023, “transcorridos seis anos desde a sinatura (…), para o perfeccionamento do compoñente do complemento específico por formación, requirirase que o profesorado teña acadado o nivel B1 de competencia dixital docente“.

Obxectivos

 • Coñecer, integrar e aplicar na aula recursos dixitais e motivadores facendo uso de aplicacións e ferramentas específicas.
 • Adquirir e implementar a competencia dixital por parte dos docentes en actividades relacionadas coa avaliación e retroalimentación e co empoderamento do alumnado.
 • Analizar e empregar as metodoloxías activas mediante o uso das TIC na aula.

Contidos

 • Utilización das plataformas educativas e das aplicacións Educaplay, Plickers e Kahoot para aprender a crear unha ampla variedade de actividades educativas interactivas para o alumnado.
 • Adaptación das actividades creadas e configuradas con estas aplicacións ás necesidades específicas do alumnado e aos obxectivos de aprendizaxe que se desexe alcanzar (tempos, formatos, uso de imaxes e contido gráfico, etc.).
 • Compartir as actividades de creación propia con outros docentes e/ou alumnado ou utilizar as que están dispoñibles (creadas por terceiros) para enriquecer a propia experiencia formativa.
 • Ligar as actividades dixitais coa propia aula virtual ou EDIXGAL a través da inserción de recursos LTI.
 • Crear recursos de avaliación sobre o rendemento dos estudantes, estatísticas de respostas, resultados finais, etc., xunto co fomento da retroalimentación dos resultados e da aprendizaxe do alumnado ademais de promover a avaliación formativa.
 • Elaboración de programacións de aula aproveitando os recursos dixitais proporcionados polo centro, fomentando a creatividade das actividades, a diversidade dos métodos de avaliación e a motivación do alumnado.

Ponente

 • Alejandra Abuín Sixto, profesora de Economía e Vicedirectora no IES do Camiño de Palas de Rei (Lugo).

 

Como preinscribirse

 1. No apartado TURNOS, seleccione a data desta actividade.
 2. Pulse en ENGADIR AO CARRIÑO.
 3. Pulse no icono da esquina superior dereita e logo en FINALIZAR PREINSCRICIÓN.
 4. Se xa se inscribiu anteriormente nalgunha das nosas actividades acceda co seu NOME DE USUARIO (NIF) e CONTRASINAL e sega as instrucións* que aparecen en pantalla.
 5. Se é a primeira vez que se inscribe nos nosos cursos complete os datos no apartado REXISTRARSE (NIF, correo electrónico e Contrasinal) e pulse en REXISTRARSE. IMPORTANTE: Despois de enviar estes datos, recibirá unha mensaxe no seu correo electrónico cunha ligazón que deberá pulsar para activar a súa conta de forma definitiva. Revise a carpeta de SPAM se non a atopa na de entrada. Por último, repita os pasos 1, 2 e 3 e, tras anotar o seu NOME DE USUARIO e CONTRASINAL, sega as intrucións* que aparecen en pantalla.

*Todos os usuarios deben achegar documentación específica durante o proceso de preinscrición desta actividade (unha copia do seu NIF e un documento que mostre a súa situación laboral (docentes) –cunha copia dunha nómina ou cabeceira desta, nomeamento ou captura de pantalla de datos persoais-, ou unha copia da titulación académica para titulados/as sen experiencia docente).

Unha vez enviada a preinscrición, poñerémonos en contacto con vostede para formalizar a súa matrícula e realizar o pago correspondente.

Se ten algúnha dúbida sobre esta actividade, contacte directamente coa Secretaría de Formación de ANPE Galicia (formacion@anpegalicia.es).