Cursos dispoñíbeis

Creación de contidos para a aula dixital (Ed. febreiro 2023)

A utilización de ferramentas e aplicacións dixitais está a verse reforzado a partires da evolución xordida nos últimos anos. Xa sexa condicionada pola situación sanitaria na que nos atopamos ou ben p…