Cursos en liña

Inicio

Cursos homologados pola Consellería de Educación (Xunta de Galicia)

Para docentes funcionarios, interinos e substitutos, así como titulados/as desempregados (válidos para concursos de traslados, sexenios e oposicións).

Inicio

Cursos de Formación Permanente do Profesorado recoñecidos, certificados e rexistrados polo MEFP

Ao amparo do Convenio de Formación subscrito con ANPE (BOE nº 305, do 20 de decembro de 2019), cursos dirixidos a profesorado en activo, con experiencia docente previa ou titulados/as desempregados (válidos para concursos de traslados, sexenios e oposicións).

Cursos organizados e realizados por ANPE Nacional

Cursos presenciais

Inicio

Cursos homologados pola Consellería de Educación (Xunta de Galicia)

Para docentes funcionarios, interinos e substitutos, así como titulados/as desempregados (válidos para concursos de traslados, sexenios e oposicións).

Outros cursos

Inicio

Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID)

Oferta exclusiva para afiliados/as de ANPE e familiares de primeiro grao.