Cursos presenciais homologados pola Consellería de Educación (Xunta de Galicia)

InicioCursos presenciais homologados pola Consellería de Educación (Xunta de Galicia)

Cursos Presenciales Consejería

ANPE Galicia pon á túa disposición unha serie de actividades de formación do profesorado, froito do acordo subscrito coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

As actividades de formación presenciais permiten realizar cursos a aquelas persoas que non poden facelos a distancia por diferentes motivos, xa sexan persoais ou profesionais, en función das súas necesidades e demandas. Ademais, nesta clase de actividades poderá recibir os contidos de maneira máis directa, o que posibilita que cada asistente poida ser atendido en función das súas necesidades e demandas máis persoais.

Dentro desta oferta inclúense congresos, xornadas e cursos nos que participan relatores de recoñecido prestixio nos ámbitos educativo. social e xurídico.

Metodoloxía

Metodoloxía

Lea con atención as características e contidos de cada actividade de formación na que desexe inscribirse. Unha vez prerexistrado/a, recibirá un correo electrónico que confirmará definitivamente a súa admisión.

Na actualidade a Consellería de Educación permite que ata un 30% dos matriculados/as sexan persoas tituladas sen experiencia docente.

Preinscrición

Preinscrición

O proceso de preinscrición nos Cursos de Formación de ANPE Galicia realízase en liña, empregando un dos dous accesos seguintes, segundo corresponda:

 • O prazo de inscrición estará determinado pola data de inicio de cada actividade concreta.
 • Para poder completar a solicitude de preinscrición tes que achegar a documentación requirida.
 • Ao finalizar cada curso deberá completar e entregar/enviar unha avaliación sobre o seu funcionamento e organización. Este documento será proporcionado por ANPE.
 • Entrega do certificado final: Recibirás dous documentos. O primeiro, enviado directamente pola propia Consellería ao teu correo electrónico. O segundo, enviado desde ANPE ao teu correo electrónico. Se es titulado desempregado, desde ANPE enviaranse ao teu correo electrónico os dous certificados
 • Pon especial coidado en completar ben os teus datos persoais, o teu teléfono e correo electrónico.
Documentación

Documentación necesaria

Necesitarás achegar a seguinte documentación no proceso de preinscrición:

Copia do DNI en formato PDF ou JPG

Copia dun destes documentos en formato PDF ou JPG

Se é funcionario/a, interino/a ou substituto/a:

  • Nómina.
  • Nomeamento nalgún centro.
  • Captura de pantalla do apartado «3.1 Servizos» en:Datos persoais

Se é titulado/a desempregado:

 • Grao ou título (ou abono de taxas para a súa expedición).

Validez dos cursos

Cursos válidos para concursos de traslados, sexenios e oposicións, que poden ser realizados por:

Docentes con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

Titulados/as desempregados

Oferta formativa