A miña conta

Identificación

Se xa te inscribiches previamente nalgún dos nosos cursos a través desta web ou xa estás rexistrado, por favor, introduce o teu NIF e contrasinal a continuación. Se non lembras o contrasinal podes recuperalo facendo clic en "Esqueciches o contrasinal?", que che enviará a unha páxina onde terás que introducir o teu NIF e recibirás no teu email unha ligazón para reestablecela de forma segura.

Rexistrarse

En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento 2016/679, do 27 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, Xeneral de Protección de Datos informámoslle dos seguintes extremos: Responsable: Anpe Sindicato Independente / Finalidade: tramitación da matriculación de alumnos nos cursos impartidos, xestión dos alumnos e titores dos cursos, control do aproveitamento do curso, emisión dos certificados acreditativos da realización do curso e superación das probas previas á obtención do certificado, envío de información sobre novos cursos que puidesen ser de interese para os alumnos matriculados en anteriores edicións, este envío poderá realizarse, mesmo, por correo electrónico e mensaxes SMS / Lexitimación: o interese lexítimo para o desenvolvemento da actividade do Responsable do ficheiro e o propio consentimento do interesado quen voluntariamente facilita os seus datos así como ser necesario para o seguimento e control da actividade formativa / Destinatarios: outros alumnos participantes no curso para facilitar a interrelación entre eles, Órganos da Administración pública con competencia para a homologación do ensino recibido ou a emisión de títulos, diplomas ou certificados / Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos como se indica na información adicional